Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for December, 2008

Свободният PDF четец

Posted by Dragoslava Greve on December 14, 2008

pdfreaders.org
PDF е един полезен и важен формат, но ползването му много често върви ръка за ръка с неволното популяризиране на една голяма група собственически софтуер, въпреки, че има напълно свободни алтернативи. Общността около ФСФЕ реши да направи нещо по въпроса. Ето каква е историята:

В последните няколко месеца, сътрудниците на ФСФЕ в Европа дискутираха какво може да се промени в полза на свободния софтуер и стартираха инициатива в подкрепа на свободните PDF четци – PDFreaders.org.
Идеята е, че уебмастер-ите трябва да имат алтернатива на бутоните “Get Adobe Reader“, сочеща към pdfreaders.org. Така потребителите ще знаят какви свободни PDF четци съществуват и как могат да ги вземат. Момичетата и момчетата даже са направили много симппатични бутони, които могат да заместят тези на Адоби на сайтовете.

Страницата на pdfreaders.org съвсем накратко дава информация за Отворените стандарти и Свободния софтуер, защо тази тема е толкова важна, и разбира се информация за свободните PDF четци с връзки към повече информация за любознателните.

Надявам се инициативата да набере популярност и да виждам по-често зеленото бутонче. Ние от Интернет общество – България вече се включихме и ще помагаме с каквото и както можем.

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

Bulgarian Prosecution’s website under Creative Commons BY

Posted by Dragoslava Greve on December 12, 2008

The Bulgarian Prosecution’s site has been launched officially under Creative Commons Attribution license. This step has been taken after initiative from the Internet Society – Bulgaria and our letter to the General Prosecutor.

The institution has chosen the most liberal of all licenses, a very positive sign and a good news for the world Creative Commons community.

Anyone can copy, distribute, display and transmit content from the prosecution’s website, with only one condition:
Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
What does “Attribute this work” mean? The page you came from contained embedded licensing metadata, including how the creator wishes to be attributed for re-use. You can use the HTML here to cite the work. Doing so will also include metadata on your page so that others can find the original work as well.

After the President’s site migrated to CC, Bulgaria has shown a positive tendency in the direction of openness, using the advanced technologies and creative ideas.

Posted in News in English | Leave a Comment »

Страницата на прокуратурата – под Криейтив Комънс “Признание”

Posted by Dragoslava Greve on December 12, 2008

Хубавата новина този път идва от прокуратурата на Република България – страницата им е достъпна под условията на Криейтив Комънс. Похвален е факта, че институцията е избрала за своята страница най-свободния лиценз.

Инициативата за тази положителна промяна идва от “Интернет общество – България”, които изпратиха писмо до главния прокурор.

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

Съдът забрани на МВР безконтролното следене в интернет

Posted by Dragoslava Greve on December 11, 2008

от в-к Дневник

Фотограф: Надежда Чипева
Върховният административен съд отмени безконтролния и всеобщ достъп на МВР до кореспонденцията в интернет. Магистратите премахнаха текста от наредба на вътрешния министър и шефа на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, който от януари даде това право на оперативните служби.

Отменените разпоредби задължават всички предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да осигурят на МВР пасивен технически достъп чрез компютърен терминал до съхраняваните от тях данни. Според съда тази формулировка е много обща и не дава гаранции, че няма да се накърни неприкосновеността на личния живот на гражданите. “Не е установен способ за съблюдаване на конституционния принцип по отношение правото на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на отделната личност, както и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име”, пише в решението на съда.

Висшите магистрати заявяват още, че наредбата противоречи на Европейската конвенция за правата на човека. Тя гарантира, че всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, жилище и тайна на кореспонденцията, а намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима. Изключение се допуска само “в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите”.

Наредбата беше атакувана от фондация “Програма достъп до информация”.

Posted in Data Retention, Новини и коментари, Новини на български | Leave a Comment »

Повече възможности за членовете на Европейската фондация за свободен софтуер

Posted by Dragoslava Greve on December 10, 2008

ФСФЕ обяви днес промени в конституцията си, които позволяват участието на двама представители от членската маса на организацията в общото събрание. Тази стъпка ще позволи двамата избрани представители директно да участват в управлението на организацията и в стратегическите решения.

В началото на следващата година ще започне номинирането на кандидатите, измежду всички членове. Условието е кандидатите да са част от задругата на ФСФЕ поне от 1 година. Всеки кандидат ще има платформа, така че избирателите да могат да се запознаят с него и с идеите му, но и кандидатът да може да опознае избирателите си.

Един представител ще бъде избран чрез гласуване още преди провеждането на следващото годишно общо събрание, а за втория представител ще се гласува година по-късно. Мандатът е две години, като ежегодното избиране на нов член ще позволи ефикасно участие на новоизбраните, подпомагани от вече придобилите опит.

Ако има българи – членове на задругата на ФСФЕ, те имат рален шанс да се кандидатират, а и да бъдат избрани, ако разбира се работата им се оценява положително от останалите членове.

Официалното съобщение – тук.

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

Свободен софтуер в испанската публична администрация

Posted by Dragoslava Greve on December 6, 2008

Испанският център за ИТ знания – CEANTIC пуликува детайлен доклад за използването на свободен софтуер от публичната администрация в страната. В докладa са разгледани много примери, има анализ на правните аспекти, свързани със софтуерното обезпечаване, не е пропуснат и обзор на плюсовете и минусите.

Изглежда, в Европа именно Испания е страната, в която свободният софтуер най-бързо навлиза и се утвърждава в публичния сектор. Иска ми се и ние да можем да се похвалим с подобен доклад.

via Karsten Gerloff

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

The Path Towards Centralization of Internet Governance Under the UN

Posted by Dragoslava Greve on December 5, 2008

An interesting essay Published by the Publius Project of the Berkman Center for Internet and Society at Harvard University.

You can read the whole article here, or on the website of Publius Project:
part 1
part 2
part 3

Posted in News in English | Leave a Comment »

Не на предложението за удължаване срока на авторските права върху звукозаписите

Posted by Dragoslava Greve on December 3, 2008

Освен радостната новина, за миграцията на сайта на президента към КК, има още една инициатива, свързана с авторските права, която подкрепяме и призоваваме към внимание от страна на съответното министерство.

Става въпрос за предложението на ЕК за удължаване на срока на авторските права върху музикални записи. В момента това предложение се разглежда от Европейския парламент и правителствата на страните – членки и решението по него ще бъде взето в близките няколко месеца.

Няколко авторитетни учени и преподаватели застават твърдо против предложението.
“Интернет общество – България” направи всичко възможно писмото – петиция за запазване на срока от 50 години за авторските права върху звукозапис, подписано от инициативен комитет от професори и специалисти от областта на авторкото право да достигне министъра на културата. Надяваме се, че България ще покаже политиката си на свобода и отвореност и ще прояви гъвкавост при дебатите в ЕП.

Повече за Петицията и информация за Sound Copyright

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

Analysis on balance: Standardisation and Patents

Posted by Dragoslava Greve on December 2, 2008

Standards and patents for me is a very dry issue, which is difficult to be explained in a simple way. Georg managed to do this quite well, and I am sure this is going to be very useful for many people, interested in the topic.

Software patents have been a hugely controversial debate, with lines of battle drawn primarily between large corporations holding large patent portfolios and engaged in multiple cross-licensing deals, and the Have-Nots, entrepeneurs, small and medium enterprises, and software users from the student using GNU/Linux all the way to institutional users in governments.

This debate got a lot quieter with the rejection of the software patent directive in 2005. Its place in the headlines was taken by other debates, such as standardisaton. Open Standards have been a buzzword for years, but never has this term been discussed more intensively.

On Wednesday, 19 November 2008, both debates met in Brussels at a workshop titled “IPR in ICT standardisation”, although “Patents in ICT standardisation” would have been a more suitable name because the discussion was exlusively about the interaction of patents and ICT standardisation.

Patents and standards are fundamentally at odds, so many people call for a balance between patents and standards. This article comments upon the workshop and explains why standards should prevail over patents at least in the area of software.

read the rest of the analysis here

Стандартите и патентите за мен са суха материя, но цитирания по-горе анализ може да е полезен на интересуващите се от областта. Освен всичко друго, ясно показва колко и защо са важни отворените стандарти.

Posted in Новини на български, News in English | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: