Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Повече възможности за членовете на Европейската фондация за свободен софтуер

Posted by Dragoslava Greve on December 10, 2008

ФСФЕ обяви днес промени в конституцията си, които позволяват участието на двама представители от членската маса на организацията в общото събрание. Тази стъпка ще позволи двамата избрани представители директно да участват в управлението на организацията и в стратегическите решения.

В началото на следващата година ще започне номинирането на кандидатите, измежду всички членове. Условието е кандидатите да са част от задругата на ФСФЕ поне от 1 година. Всеки кандидат ще има платформа, така че избирателите да могат да се запознаят с него и с идеите му, но и кандидатът да може да опознае избирателите си.

Един представител ще бъде избран чрез гласуване още преди провеждането на следващото годишно общо събрание, а за втория представител ще се гласува година по-късно. Мандатът е две години, като ежегодното избиране на нов член ще позволи ефикасно участие на новоизбраните, подпомагани от вече придобилите опит.

Ако има българи – членове на задругата на ФСФЕ, те имат рален шанс да се кандидатират, а и да бъдат избрани, ако разбира се работата им се оценява положително от останалите членове.

Официалното съобщение – тук.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: