Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for March, 2009

Тръгва подписка срещу следенето в интернет

Posted by Dragoslava Greve on March 25, 2009

Източник: “Дневник”
Кампания “Не на директния достъп на МВР до трафични данни!” предприема Фондация “Програма достъп до информация”. В подписката на сайта на фондацията могат да се подпишат всички, несъгласни с опитите на МВР да прокара законопроект за промени в Закона за електронните съобщения, които ще дадат неограничен достъп на службите до лични данни от мобилна и интернет комуникация.
На пресокнференция вчера Александър Кашъмов, юрист от фондацията, предупреди, че ако този законопроект мине в парламента, от “Програма достъп до информация” ще сезират Европейския съд по правата на човека. Допълни, че действията на МВР за безконтролно следене на информацията от интернет доставчиците и мобилните оператори, са в грубо нарушеине на гражданските права.

Текстът на проекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения беше приет на тайно гласуване от Комисията за транспорт и съобщения миналата седмица. В него влиза спорният “пряк достъп чрез компютърен терминал” на МВР до данни за електронните съобщения – разговори по мобилен телефон, СМС, електронна поща, скайп и др. Сега за това се изисква съдебно решение.

В подписката до този момент са се подписали повече от 180 човека, сред които журналисти, представители на неправителствени организации, студенти, граждани.

Posted in Data Retention | Leave a Comment »

Стартира проучване на информираността относно управлението на риска в малките и средни предприятия

Posted by Dragoslava Greve on March 20, 2009

Интернет общество – България е партньор по проекта “Пандора”, който стратира през месец октомври миналата година и е насочен към управлението на риска в малките и средни предприятия (SME). Проектът е финансиран по програма “Леонардо да Винчи” на ЕК и включва партньори – представители на малкия и среден бизнес от Холандия, Ирландия, Словения, Белгия.

Основната цел на проекта е да създаде свободнодостъпна онлайн среда за управители/мениджъри на малки и средни предприятия, чрез която да им се даде възможност сами да се обучават и да натрупат знания по отношение на риска и управлението на риска.

Проектът е специално фокусиран към малките и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, като една от най-засегнатите индустрии по отношение на рисковите фактори.

Разработването на опознавателен, информационен и обучителен план, който да изгради в мениджърите достатъчно знания и компетентност и да им помогне в изработването и внедряването на политики и методи за контрол и управление на риска, изисква предварително проучване на нивото на информираност.

В първата си фаза, проектът предвижда именно такова проучване на базисните знания и информираност на ключовия управленски персонал по отношение на риска в няколко SME от всяка една от страните – партньори по проекта.

В тази връзка молим за съдействие за намиране на респонденти на въпросника, подготвен от международния консорциум за целта. Попълването му отнема не повече от 15 минути и ще ни позволи да установим кои са проблемните области в управлението на риска в различните страни от ЕС и да ориентираме проекта към подпомагане именно в тези насоки. Ако сте представител на малкия и среден бизнес, или познавате такива, които биха имали желание, да участват в проучването, моля помогнете ни да съберем информация какво би било полезно за малкия и среден бизнес, за да се справя по-ефективно с риска.

Попълнете въпросника за информираността по отношение на управление на риска в малките и средни предприятия.

Благодарим ви!

Posted in Инициативи, Work in Progress | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: