Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Стартира проучване на информираността относно управлението на риска в малките и средни предприятия

Posted by Dragoslava Greve on March 20, 2009

Интернет общество – България е партньор по проекта “Пандора”, който стратира през месец октомври миналата година и е насочен към управлението на риска в малките и средни предприятия (SME). Проектът е финансиран по програма “Леонардо да Винчи” на ЕК и включва партньори – представители на малкия и среден бизнес от Холандия, Ирландия, Словения, Белгия.

Основната цел на проекта е да създаде свободнодостъпна онлайн среда за управители/мениджъри на малки и средни предприятия, чрез която да им се даде възможност сами да се обучават и да натрупат знания по отношение на риска и управлението на риска.

Проектът е специално фокусиран към малките и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, като една от най-засегнатите индустрии по отношение на рисковите фактори.

Разработването на опознавателен, информационен и обучителен план, който да изгради в мениджърите достатъчно знания и компетентност и да им помогне в изработването и внедряването на политики и методи за контрол и управление на риска, изисква предварително проучване на нивото на информираност.

В първата си фаза, проектът предвижда именно такова проучване на базисните знания и информираност на ключовия управленски персонал по отношение на риска в няколко SME от всяка една от страните – партньори по проекта.

В тази връзка молим за съдействие за намиране на респонденти на въпросника, подготвен от международния консорциум за целта. Попълването му отнема не повече от 15 минути и ще ни позволи да установим кои са проблемните области в управлението на риска в различните страни от ЕС и да ориентираме проекта към подпомагане именно в тези насоки. Ако сте представител на малкия и среден бизнес, или познавате такива, които биха имали желание, да участват в проучването, моля помогнете ни да съберем информация какво би било полезно за малкия и среден бизнес, за да се справя по-ефективно с риска.

Попълнете въпросника за информираността по отношение на управление на риска в малките и средни предприятия.

Благодарим ви!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: