Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for June, 2009

Подкрепа за Минчо Спасов

Posted by Veni Markovski on June 28, 2009

УС на “Интернет общество – България” съобщи, че подкрепя кандидатурата на Минчо Спасов за народен представител в Ямболска област.
В писмо, изпратено до “Интернет общество – България”, г-н Спасов информира, че споделя ценностите на организацията относно осигуряване на свобода на достъпа до Интернет, по-малко правителствен контрол върху Мрежата, ненамеса в раздаването на IP адреси и домейни, осигуряване на личната неприкосновеност на потребителите, поддръжка на свободата на словото.
“Тези позиции са наша обща кауза и моят принос там е не по-голям от вашия”, споделя в писмото си г-н Спасов, “защитавал съм интересите на Интернет потребителите и в предишния Парламент, така че знам за какво говорим”.
Предложените от г-н Спасов промени в Закона за електронните съобщения бяха в съзвучие с интересите на Интернет потребителите и осигуряваха съдебен контрол върху действията на полицията по събиране на трафични данни. Благодарение на личното участие на г-н Спасов в обсъжданията в Парламента се изясниха и обстоятелствата около използването на специализираните разузнавателни средства (СРС) при различните видове престъпления.
През септември 2008 г. г-н Спасов участва активно в подготовката на форум, организиран от “Интернет общество – България” и Блулинк, в която се включиха представители на Народното събрание, ДАИТС, Президентството, полицията. В резултат от тази среща бяха изготвени консенсусни текстове в Закона за електронните съобщения, отнасящи се до защитата на трафичните данни на Интернет потребителите.

____
Минчо Спасов поддържа и активен профил във Facebook.

Posted in Инициативи, Новини на български | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: