Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for October, 2009

Нужни са действия! МВР предлага опасни промени в Закона за електронните съобщения!

Posted by ISOC.BG News on October 31, 2009

Интернет е в опасност!

МВР е публикувало предложени промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Поради важността им за развитието и използването на Интернет в страната, призоваваме широката Интернет общественост да предостави коментарите си по законопроекта. Използвайте формата под тази статия, разпространявайте новината сред приятели, познати и колеги – особено, ако са юристи.

Ние вече сме се обърнали към колеги с молба в следващите няколко дни да изготвим съвместно становище по проблема.

Интернет е в опасност – сега е моментът за действие! Сядайте зад клавиатурата и пишете по форуми, Facebook, twitter и др.п.

Бъдещето на Интернета у нас зависи от от всеки един от нас!
Read the rest of this entry »

Posted in Data Retention, Инициативи, Нормативна уредба | 4 Comments »

ISOC Bulgaria Signed the Madrid Declaration on Privacy

Posted by Dragoslava Greve on October 29, 2009

ISOC-Bulgaria was among the first to sign the Madrid Privacy Declaration.

Posted in News in English | Leave a Comment »

Декларация в защита на Комисията за защита от дискриминация

Posted by Dragoslava Greve on October 29, 2009

Известни и уважавани организации се подписват под следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, долуподписаните правозащитни организации, се обявяваме против настоящата политическа атака срещу Комисията за защита от дискриминация.

Тази комисия е изключително важен орган в обществото ни, без който ефективната борба с дискриминацията, от която всички неизмеримо губим, е немислима. Независимо от броя на самосезиранията си, Комисията ежегодно разглежда и решава стотици случаи на дискриминация. Тя, за разлика от много други формални, недействащи комисии със заслужено лош образ, върши работа. Много от нейните решения по жалби на жертви на дискриминация имат истински потенциал да подтикнат развитието на правото и обществото. Работата на Комисията е реална и представлява прецедент в защитата на правата на човека в България. България никога преди не е имала подобен целенасочен правозащитен орган. Комисията е допринесла с уникално ценни правозащитни решения по индивидуални жалби за това, да се движим към по-зачитащо, по-човешко общество, в което всички имат възможност да водят достоен живот, независимо от идентичността си.

Каквито и да са възможните дефицити в работата й, не те са причината за настоящите политически нападки срещу Комисията. По същество това са нападки срещу каузата на недискриминацията и равното достойнство в България. Категорично се обявяваме против всякакъв опит да бъде подкопана борбата за равенство посредством потискане, ограничаване или дестабилизиране на Комисията. Държавата има императивно задължение по Общностното право да осигури ефективно и независимо функциониране на Комисията. Всяко нарушение на това задължение чрез лимитиране на възможностите на Комисията да си върши работата, включително чрез осакатяване на бюджета й, влече отговорност на България като членка на ЕС. Очакваме правителството и парламентарното мнозинство да потвърдят на дело обещанието на България да се бори с дискриминацията, вместо да се отмятат от него и да го дискредитират в името на конюнктурни политически цели.

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
адв. Маргарита Илиева, директорка на Правната програма

БЪЛГАРСКИ АКТИВИСТКИ АЛИАНС
Яна Бюрер Тавание, представител

БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Георгица Петкова, изпълнителен директор

БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ, ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Теодора Захариева, председател

МЕЖДУЕТНИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА
Калина Бозева, председател

ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ
Капка Панайотова, директор

ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Даниела Михайлова, експерт

БГО „ДЖЕМИНИ“
Аксиния Генчева, изпълнителна директорка

ФОНДАЦИЯ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР „БИЛИТИС“
Моника Писанкънева, председателка

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА НА ЧОВЕКА
адв. Михаил Екимджиев, председател

Редно е да информираме по-широк кръг хора, че КЗД се намира в трудно положение. Онзи ден парламентът не прие отчета на председателя, утре кой знае какво може да се случи.

Posted in Новини на български | 1 Comment »

Complete Statistics About Usage, Spread of Internet in Bulgaria

Posted by Dragoslava Greve on October 29, 2009

There have been a number of surveys in the last few months, re: Internet usage. Here is a summary below, and when we are ready with this survey.isoc.bg, we’ll publish the results, as well.

July 2009:

1. Internet is being used by 44.69 % of the population in Bulgaria, aged 15-69 (which means, the percentage is higher, because younger people use more). This is, according to a representative research of Market Test from July 2009. The complete statistitcs is published here (PDF file, 65 Kb)
2. Bulgaria ranks 1st in the European Union for usage of high-speed Internet (above 10 Mbps). The table is published here (PDF, 131 Kb), and the whole document – here (the page will open in a new window, the report is published in all EU languages). According to this data, 46.5 % of the Internet users in Bulgaria, are accessing the Net at speeds above 10 Mbps. Sweden is second, with 36 %.
3. According to a survey made by the Oxford and Oviedo Universities, nine countries, South Korea, Japan, Sweden, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Netherlands, Denmark and Romania have the quality of the broadband Internet, which is needed for future web applications (e.g. HD Internet TV). In 2008 only Japan was covering this requirement.

Last, but not least, Speedtest.net is also clear – Bulgaria is ranked 7th in Europe and 9th in the world, in download speed, and 3rd in the world in upload speed.

It is time to inform the European Commission about all this, so that they don’t publish silly stuff like this.

Posted in News in English | Leave a Comment »

EDRI Open Letter to the European Parliament on Amendment 138 in the Telecoms Package

Posted by Dragoslava Greve on October 20, 2009

EDRI Open Letter to the European Parliament on Amendment 138 in the Telecoms Package *
19 October 2009

To the Members of the European Parliament,

European Digital Rights is an association of 29 privacy and civil rights organisations
based in 18 European countries and active across the European Union. As an association
whose focus is on protecting the civil rights of online citizens, we have serious concerns
about the possible abandonment of the core meaning of the so-called “Amendment 138”
in the Telecoms Package. We believe that this would not just create lasting damage for
the rights of European citizens, but it would also durably damage the credibility and
institutional power of the European Parliament.

Citizens’ Rights
The purpose of Amendment 138 is to protect the fundamental rights of citizens to
freedom of expression and communication, to privacy and to due process of law. It also
protects the development of democratic culture on the Internet. The fact that the Council
is aware of current and planned activities in Member States that will undermine or do
already undermine these principles should further convince Parliamentarians of the need
to defend the principles in Amendment 138. Even if, and it is far from evident that this is
the case, the Council can argue convincingly that there are certain exceptional
circumstances where communications must be limited for the purposes and urgency
required by the European Convention on Human Rights, such limitations should remain
the exception in a democratic society, while the rights defended in Amendment 138 must
constitute the rule. This must be reflected in the Telecoms Package.
Furthermore, failure to protect EU citizens will not only undermine their rights, but will
be used in less democratic countries to victimise individuals, justified with the excuse
that this is “EU policy”.

Parliament Powers
The Parliament now has the chance to protect citizens’ rights and fully perform its
institutional function within the European legislative process.
A capitulation faced with the unacceptably inflexible, legally dubious and democratically
deficient approach of the Council would inflict lasting damage on the Parliament.
What trust can voters have in an institution that will overwhelmingly support citizens’
rights before an election only to abandon them immediately afterwards? What credibility
will the Parliament have in future inter-institutional negotiations when it is prepared to
abandon a position it supported twice with such an overwhelming majority? What
authority will be left once the Parliament loses this crucial battle with the Council? Could
there be a worse moment to fail so completely on an issue of such importance, at the
historic moment when the institution is being entrusted with a greatly increased scope of
codecision powers under the Lisbon Treaty?
For the sake of the rule of law, for the sake of European citizens and for the sake of the
only democratically elected European Institution, we urge you to take whatever actions
you can to defend the principles in Amendment 138. In particular, we urge you to support
the principle that, unless exceptional circumstances render this impossible, citizens are
entitled to a prior judgment before any measure is taken to limit their fundamental right
to freedom of communication.

Yours faithfully,
Andreas Krisch
President
===

* ISOC-Bulgaria is an EDRI member, and has participated in the drafting of this Open Letter. We, obviously, support it wholeheartedly.

Posted in Data Retention, News in English | 1 Comment »

Пълна статистика за Интернет потреблението в България

Posted by ISOC.BG News on October 16, 2009

Във връзка с проучването survey.isoc.bg, пускаме тази статия с актуалните към момента статистически данни за потреблението на Интернет у нас.

Това е положението в България към средата на годината:

1. Интернет използват 44.69 % (На практика процентът е по-голям, защото голяма част от децата под 15 години са онлайн, при това редовно). Пълната статистика е тук (PDF файл, 65 Kb)
2. България е на 1-во място в ЕС по използван високоскоростен Интернет (над 10 Мbps). Таблицата е тук (PDF, 131 Kb), а пълният документ – тук (страницата се отваря в нов прозорец, докладът може да се свали и на български език). Според изнесените данни, 46.5 % от ползващите Интернет у нас са с достъп по-бърз от 10 Mbps. Швеция е втора в класацията с 36 %.
3. Според проучване на университетите в Оксфорд и Овиедо, девет държави – Южна Корея, Япония, Швеция, Литва, Латвия, България, Холандия, Дания и Румъния – имат качество на широколентовия интернет, необходимо за бъдещи уеб приложения (като HD Internet TV ), които ще станат практика скоро. През 2008 това е било валидно само за Япония.

Тези данни са категорични: крайно време е да престанем да твърдим неистината, че България била зле с достъпа до Интернет!

И е време да информираме ЕК за тези факти, за да не се пускат съобщения за медиите като това. В този ред на мисли, надяваме се, че екшън-плана на МТИТС да отчете тези данни.

(източник: блог на Вени Марковски, председател на “Интернет общество – България”)

Posted in Новини на български | 2 Comments »

БТК подвежда потребителите?

Posted by Veni Markovski on October 13, 2009

    Получихме цитираното изцяло по-долу писмо в “Интернет общество” и го публикуваме, като поехме и ангажимента да го изпратим до БТК за коментар и до Комисията за защита на потребителите за взимане на отношение.

До: “Интернет общество – България”

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да обърна внимание на българската Интернет общност към едно техническо решение на БТК, което представлява сериозна заплаха за съхранността на личната информация.

Това което открих е, че ADSL модемите на БТК са програмирани така че при срив/reset/др.п. започват автоматично да пренасочват всички заявки за свързване към… собствените сървъри на БТК! По този начин отваряне на коя да е уеб страница реално извежда на екрана страница на БТК, която уведомява потребителя, че модемът му се нуждае от инициализиране.

Подобно “пренасочване” е в сила докато ADSL модема не се инициализира (и докато не се изчистят всички евентуални DNS-кешове по пътя до потребителя).

Този факт може много лесно да се демонстрира чрез ръчно ресетване на произволен ADSL модем на БТК и след това опит за отваряне на произволен сайт.

Вече си представям обяснението на БТК, че това е направено за благото на потребителите, за да могат те при евентуален срив на модема и пропадане на връзката, бързо да установят причината, да рестартират ADSL модема и да възстановят връзката си с Интернет.

Това е разбираемо, но ако HTTP заявките се пренасочват към my.contact.bg, то SMTP, POP3, IMAP обръщенията отиват към… mbox.contact.bg, където отговаря пощенският сървър на БТК, който обработва заявките!

По този начин ADSL потребителите, които ползват масовите пощенски клиенти (освен ако не са под SSL и клиентът им не се “усети”, че сертификатът на пощенския сървър е сменен) даже няма да подозират, че има възможност паролите им да се подават към сървър различен от този, за който са предназначени.

За мен това си е чиста проба фалшификация на ниво DNS, чрез която при желание могат лесно да бъдат събрани паролите за POP3, SMTP, и IMAP на нищо неподозиращите потребители.

Според мен, повече от достатъчно щеше да бъде да се пренасочват обръщенията към сървър, на който се слуша само HTTP порт 80 (за да се изобразява гореспоменатата страница) и се отхвърлят заявките към всички други портове.

Въможно решение на проблема: добър пощенски клиент и SSL (напр. Mozilla Thunderbird и gmail). Моят пощенски клиент ме предупреди, че сертификатът на мейл сървъра е променен (вече се отнася за *.contact.bg), което ме накара да проверя нещата по-обстойно.

В приложената снимка се вижда куриозен traceroute, който за малко да ме накара да повярвам, че БТК тайно са купили Google или обратното 😉

Жалко, нещата както винаги излязоха доста по-прозаични…. 😦

С уважение:
Виктор Арабаджийски

(адресът, e-mail и телефонът на автора се намират в “Интернет общество”)

BTK-Vivacom-Intercepts-Gmail

Posted in Новини на български | 4 Comments »

Международна конференция в Лондон за обмен на идеи между младите хора от цял свят

Posted by Dragoslava Greve on October 6, 2009

IDEA Exchange образователна конференция, фокусирана върху младите хора и дискусиите, в които те се ангажират, за образование, младежки проекти и иновативни методологии за преподаване и участие в обучителните процеси.
В конференцията участват младежи от цял свят, силно мотивирани и активни в различни обществени групи, често работещи при трудни условия. Организатоприте описват участниците в конференцията като бъдещи лидери, хора, опитващи се да донесат промяна там, където средата е силно резистентна към промени. Целта на събитието е да помогне на тези млади хора да разберат как Интернет и комуникациите могат да им помогнат гласовете и позициите им да бъдат чути, каузите им да достигнат до повече хора.

Първата конференция е организирана през 2006 година в Прага и продължава да се провежда ежегодно, като тази година домакин ан събитието ще бъде лондонския
Goldsmiths University. Главните теми на тазгодишната конференция ще бъдат “Новите медии за дебати и диалози, участието и социалната промяна”. Форматът на конференцията насърчава активното участие на всички присъстващи, като се очаква всеки един участник да покаже идея, да разкаже в какви инициативи участва или да направи презентация. В момента е отворен периодът за кандидатстване за участие с презентации, като условно са обявени следните тематични потоци, като разбира се всички други интересни предложения могат да намерят мястото си между тях:
* Участието на младите хора в он-лайн дискусии и дебати
* Използване на wiki инструменти за диалог, проучване и комуникация
* Интернет страниците като средства за представяне, информиране и комуникиране
* Блоговете като средство за социално ангажиране и участие
* Граждански журнализъм и медийни програми насочени към младежите
* Социалите мрежи
* Изграждане на он-лайн ресурси и библиотеки
* Он-лайн и дистанционно обучение
* Новите медии като инструмент за социална промяна, мобилизиране и демократизиране
Можете да изпращате своите идеи за участие на вниманието на г-н Дейвид Крейн от тук. Организаторите имат и малък бюджет за поемане на някои от разходите на одобрените участници.

Повече информация за конференцията и подробности за възможностите за участие – на страницата на IDEA Exchange.
Ако искате да участвате и имате нужда от референт – моля пишете ни на имейла на “Интернет общество – България”.

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

Световният Интернет влиза в нова ера с подписаното днес споразумение между ICANN и правителството на САЩ

Posted by Dragoslava Greve on October 1, 2009

Световният Интернет влиза в нова ера с подписването на документа за задължения между ICANN и правителството на САЩ.

Новият документ потвърждава, че Интернет ще продължи да се развива както и досега – от организация, в която участват всички заинтересовани страни: частният сектор, гражданското общество, правителствата, потребителите. Ще продължи развитието на политики, насочени към включване на нови домейни и – което е особено важно за България! – на домейни на кирилица. Както знаете, България бе първата страна, поискала официално от ICANN създаването на домейн “.бг”.

По повод приключването на договора, зам.-министърът на транспорта, съобщенията и информационните технологии Първан Русинов заяви (цитиран и на сайта на ИКАНН):

“България и българското правителство винаги сме подкрепяли развитието на Интернет у нас, а е известно, че по света сме давани за пример с либералното си законодателство. Нека напомня, че ние сме една от малкото, ако не и единствената държава, в която по законодателен път е решен проблемът с управлението на домейните и IP адресите – в интерес на Интернет-потребителите. Нашето управление продължава традицията на предишните – на сътрудничество с частния сектор, с неправителствените организации и с потребителите. Ние сме решени да предложим в кратки срокове работещо електронно правителство и разчитаме на иновативния български бизнес да ни подкрепи. България участва в работата на ICANN от самото създаване, чрез постоянен представител на МТСИТ в Правителствения консултативен комитет, а в продължение на три години имахме и наш съгражданин – член на Съвета на директорите на организацията. ICANN проведе заседание на Съвета в България през 2006 г. Много добре е, че ICANN тръгва по нов път, в който ще се отчита вече не само на американското правителство, както беше досега, а на целия свят. България е една от страните, които са дали заявката си за създаването на нов домейн от най-високо ниво, “.бг” (на кирилица) и ние работим с ICANN за реализирането на тази задача в най-кратки срокове.”

Повече информация – на сайта на ICANN.
Мнение на руските Интернет-лидери – в блога на ICANN.

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

Малко статистика за ползването на Интернет в България

Posted by Dragoslava Greve on October 1, 2009

Последните данни на “Маркет тест”* показват, че:

– Интернет използват 44.69 % (На практика процентът е по-голям, защото голяма част от децата под 15 години са онлайн, при това редовно).
– 57 % от софиянци ползват Интернет редовно.
– 3/4 от хората между 15 и 19 г. възраст са редовно онлайн, 60 % от тези между 20 и 29, 54 – между 30 и 39.
– dial-up се ползва от 1.68 % от всички потребители, adsl – от 8.46, останалите са по кабел или LAN.
– потребителите не са много наясно на каква скорост са свързани, но все пак 2 % знаят, че са на бавни скорости, по-ниски от 2 Mbps.
– 45 % ползват телефон през Интернет (skype и др.п.), 38 % – ел. поща и новини, 32 % ползват търсачки, 19 % гледат телевизия през Интернет, 18 % играят онлайн игри, слушат радио, близо 9 % ползват онлайн банкиране.

_____
* – Проучването е извършено през м. юли 2009 г., извадка 11804 души на възраст между 15 и 69 г. и е предоставено на “Интернет общество – България” с правото да го цитира. Ако някой използва тези данни, е длъжен да посочи източника и сайта, откъдето са взети!

Posted in Новини на български | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: