Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for February, 2010

Становище по някои от приетите текстове на Закона за електронните съобщения

Posted by ISOC.BG News on February 25, 2010

Становище по някои от приетите текстове на Закона за електронните съобщения
автор: Вени Марковски

1. Чл. 107, т. 13a въвежда неопределения термин “национална сигурност” и съответната й защита и дава възможност за сериозни нарушения на Конституцията (виж и по-долу)

2. Чл. 250а. (1), т. 6 предвижда запазване на данни, необходими за “установяване на идентификатор на ползваните клетки”.
Това условие е неприложимо в случаите на предоставяне на достъп до Интернет, тъй като в масовия случай там не се използват клетки. Същевременно в новосъздадения чл. 327, ал. 4 се предвижда глоба за всяко предприятие, което не изпълни задължението си по чл. 250а.

3. Чл. 250а. (2) изисква данните да се съхраняват за “разкриването и разследването на тежки престъпления и престъпления по чл. 319а – 319е от НК, както и за издирване на лица”.
Този текст е пряко нарушение на чл.34 от Конституцията, който гласи:
“Чл.34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени.
(2) Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.”
Престъпленията по чл. 319а – 319е не са тежки, с едно-единствено изключение: чл. 319а, ал 5, нещо повече – някои текстове (напр. чл. 319е) се наказват само с глоба. „Издирване на лица“ като понятие не съществува в НК и е възможно да бъде използвано за злоупотреби, защото едва ли някой сериозно си мисли, че издирваните бандити ще влизат с имената си в Интернет.

В чл. 250б, ал. (1), т. 4 се дава право на ръководителят на НРС да има достъп до тези данни. Като се има предвид, че към момента не съществува единен законодателен акт, уреждащ правното положение, задачите и дейностите на НРС и правното положение на нейните служители, както и това, че НРС се предполага да работи извън границите на България, присъствието на тази точка основателно буди съмнение, че е възможно ЗЕС да се използва за достъп на НРС до трафичните данни на всички, вкл. и съюзнически по линия на НАТО, посолства у нас.

Чл. 250д, ал. (2) предвижда максимален срок за изпращане на исканите данни на длъжностното лице по чл. 250в, ал. 2, т. 3, но не само, че не предвижда минимален и нормален за осъществяване срок, а дава възможност на министъра на вътрешните работи или на писмено оправомощени от него длъжностни лица да определят конкретен срок, в който данните да бъдат изпратени. Очевидно е, че това създава предпоставки за злоупотреби, при това сериозни, защото няма никаква законова гаранция срещу произволно кратки срокове, които „оправомощените“ от министъра лица могат да налагат, особено в по-малките населени места.

Допълнителна литература:
Статия от Ал. Кашъмов, ПДИ
Статия от В. Вучков, МВР
Статия от Вени Марковски, Интернет общество
Статия от Асен Генов

Posted in Data Retention, Новини на български | 1 Comment »

Third Meeting of the ITU Dedicated Group on Internet-Related Public Policy Issues

Posted by ISOC.BG News on February 12, 2010

Report from Geneva, Switzerland
3-4 February 2010

Purpose of the meeting

The Dedicated Group on Internet-Related Public Policy Issues, herein after abbreviated as Dedicated Group (DG), is tasked to identify, study and develop matters related to international Internet-related public policy issues, to disseminate its output throughout ITU’s membership and to contribute to the work of Working Group on World Summit of Information Society (WG-WSIS) on the above-mentioned issues.
Its mandate has been defined by relevant resolutions of the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006), by Resolution 1282 of ITU Council 2007 and by Resolution 1305 of ITU Council 2009. Annex 1 of said Resolution 1305 contain list of topics on international Internet-related public policy issues on which ITU Member States are invited to elaborate their respective position and contribute actively to relevant work of ITU.

At the second meeting of the DG, 23 June 2009, a proposal for future Internet was discussed, whereby ITU General Secretariat was requested to:
– Provide summary report on emerging issues with potential impact on the future Internet;
– Identify requirements and objectives for the future Internet, including ways and means to meet these objectives; and
– Develop third column, taking into account relevant activities on Internet-related public policy issues within and outside the ITU and report back to the Third DG meeting.

Observations
Read the rest of this entry »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Sixteenth Meeting of the ITU Council Working Group on WSIS

Posted by ISOC.BG News on February 12, 2010

Report from 2-4 February 2010, Geneva, Switzerland

Purpose of the meeting

The ITU Plenipotentiary Conference held during 2006 in Antalya (PP-06) has adopted Resolution 140 on ITU’s role in implementing the outcomes of the World Summit on the Information Society (WSIS), simultaneously requesting the ITU Council to maintain its Working Group on WSIS (WG-WSIS) in order to facilitate membership input and guidance on the implementation of relevant WSIS outcomes and to elaborate proposals to ITU Council for adapting ITU to its role in building the information society as need arises.

In 2009 a Dedicated Group (DG) on international Internet-related public policy issues was established as an integral part of WG-WSIS, open to all Member States in accordance with Resolution 75 (WTSA, 2008) and Council resolution 1282 (Mod. 2008). The said Dedicated Group was mandated to contribute to the work of WG-WSIS pursuant to the relevant Resolution 102 of ITU PP-06 and to ITU Council Resolutions (C08-1282 and C09-1305).
In order to carry out the above-mentioned mandates, the Sixteenth Meeting of WG-WSIS was convened from 2 to 4 February 2010 in ITU Headquarters, Geneva, Switzerland.
Read the rest of this entry »

Posted in Internet Governance, News in English | Leave a Comment »

Internet Governance – WTDC and other forums

Posted by ISOC.BG News on February 10, 2010

The World Telecommunication Development Conference (WTDC) is to take place in May-June 2010 in India.

As the ITU says it on that page, “The International Telecommunication Union, through the Telecommunication Development Bureau (BDT), organizes a World Telecommunication Development Conference (WTDC) every four years and a number of Regional Preparatory Meetings (RPMs) within that same period…
Each Regional Preparatory Meeting brings together the countries in its region to explore and discuss their needs and the present and future projects of the Sector.”

In our Internet Governance Project, we will present reports from two of the RPMs – the one in Belarus, and the one in Andorra, which took place in November and December of 2009.
Read the rest of this entry »

Posted in Internet Governance | Leave a Comment »

ISOC Bulgaria Internet Governance Project

Posted by ISOC.BG News on February 10, 2010

ISOC Bulgaria started a new project, dedicated to Internet governance, and following different events around the Internet governance forum.

In the new category on our blog, you will be able to find reports from meetings, related to new developments in the discussions around Internet governance.

More to follow shortly.

Posted in Internet Governance | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: