Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for November, 2014

Конференция на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) приема документи от интерес за нашата Интернет общност

Posted by Internet Society - Bulgaria on November 4, 2014

Participants at the ITU PP 2014 Conference

Вени Марковски с делегати на конференцията

Днес на Конференцията на МСД в Бусан, Корея, бяха приети следните резолюции по теми, които са важни за Интернет обществото и в България. .

Можете да ги свалите тук, както следва (на английски, в червено са дадени промените спрямо предишните версии на тези документи, приети на конференцията на МСД в Гуадалахара, Мексико, през 2010 г.):

Резолюция № 101 (Мрежи, базирани на Интернет-протокол)

Резолюция № 102 (Ролята на МСД по отношение на международната публична политика, свързана с Интернет и мениджмънт на Интернет ресурси, вкл. домейни и адреси)

Резолюция № 133 (Ролята на администрацията /на съобщенията/ от страните-членки за мениджмънта на интернационализираните (многоезични) домейни)

Резолюция № 180 (Подпомагане прехода от IPv4 към IPv6)

Стенографски запис от изказванията по време на приемане на резолюциите

Вени Марковски с делегати на конференцията

Вени Марковски с делегати на конференцията

Вени Марковски, председател на УС на “Интернет общество – България”, беше член на българската делегация по време на Конференцията на пълномощните представители в МСД и активно участваше в работата на ад-хок групата, която прекара над 50 часа в обсъждания на цитираните по-горе резолюции.

Научихме, че той е бил активен в изказванията, но също и в работните групи, които са обсъждали въпросните резолюции и е осигурил голямо количество информация с факти и данни както за колегите си от делегацията на България, така и за други делегации.

Коментирайки за “Интернет общество – България”, той отбеляза позитивния дух на сътрудничество, който съществуваше сред всички участници.
– В сравнение с ITU WCIT през 2012 г., тази конференция беше много по-добра. Постигнат бе консенсус по всички теми. Радвам се, че много членове на международното Интернет общество бяха тук, вкл. и ръководителката на организацията Кати Браун. Регионалните Интернет регистри, ИКАНН и др. бяха също сред участниците и това е добре, защото показва, че Интернет организациите могат да предоставят ценна информация на делегациите на държавите-членки.

______
* В допълнение към сериозния и задълбочен принос, който оказа в работата на конференцията, Вени Марковски пускаше съобщения в Туитър за хода ѝ, а освен това направи редица снимки.
** – Same text in English.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Internet-related resolutions, accepted at the ITU Plenipotentiary conference in Busan, Korea

Posted by Internet Society - Bulgaria on November 4, 2014

Participants at the ITU PP 2014 ConferenceToday the ITU Plenipotentiary conference in Busan, Korea, accepted the following resolutions, which are of importance for the global Internet community.

Please, download them them here, as follows (note that in red color are the changes from the previous resolutions):

Resolution 101 (INTERNET PROTOCOL-BASED NETWORKS)

Resolution 102 (ITU’S ROLE WITH REGARD TO INTERNATIONAL PUBLIC POLICY ISSUES PERTAINING TO THE INTERNET AND THE MANAGEMENT OF INTERNET RESOURCES, INCLUDING DOMAIN NAMES AND ADDRESSES)

Resolution 133 (ROLE OF ADMINISTRATIONS OF MEMBER STATES IN THE MANAGEMENT OF INTERNATIONALIZED (MULTILINGUAL) DOMAIN NAMES)

Resolution 180 (FACILITATING THE TRANSITION FROM IPV4 TO IPV6)

Script from Plenary Meeting – Nov. 4, 2014, Internet resolutions

Veni Markovski with delegates at the confernece

Veni Markovski with delegates at the confernece

Veni Markovski, chairman of ISOC-Bulgaria, was a member of the Bulgarian delegation to the ITU-PP14, and was an active participant in the work of the ad-hoc group, which spent more than 50 hours in the days of the conference, to achieve the final edits above quoted resolutions.

We were also told that he has been active both in front of the microphone, and in the hallways, and has provided a lot of factual information to his fellow colleagues at the delegation of Bulgaria, and other delegations from around the globe.

In reporting back to ISOC-Bulgaria, he mentioned the good and cooperative spirit, which was present at the conference by all participants.
“It is totally different than the ITU WCIT in 2012, which was widely recognized as a failure by all participants, no matter how they voted”, he noted in special comment for this publication. “This time we worked in the good spirit of reaching consensus on all matter.”

Veni Markovski also said, “I am happy to see also a lot of members of the Internet Society here, including ISOC CEO Kathy Brown, and others. The Regional Internet Registries and ICANN also had teams on the ground, which is good, as this shows the Internet organizations can provide valuable factual information to the member states’ delegations.”

________
* – Besides the serious contributions, Markovski still had time to tweet about the conference, and also published a lot of pictures, which he took himself.

** – Same article in Bulgarian – here.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: