Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Конференция на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) приема документи от интерес за нашата Интернет общност

Posted by Internet Society - Bulgaria on November 4, 2014

Participants at the ITU PP 2014 Conference

Вени Марковски с делегати на конференцията

Днес на Конференцията на МСД в Бусан, Корея, бяха приети следните резолюции по теми, които са важни за Интернет обществото и в България. .

Можете да ги свалите тук, както следва (на английски, в червено са дадени промените спрямо предишните версии на тези документи, приети на конференцията на МСД в Гуадалахара, Мексико, през 2010 г.):

Резолюция № 101 (Мрежи, базирани на Интернет-протокол)

Резолюция № 102 (Ролята на МСД по отношение на международната публична политика, свързана с Интернет и мениджмънт на Интернет ресурси, вкл. домейни и адреси)

Резолюция № 133 (Ролята на администрацията /на съобщенията/ от страните-членки за мениджмънта на интернационализираните (многоезични) домейни)

Резолюция № 180 (Подпомагане прехода от IPv4 към IPv6)

Стенографски запис от изказванията по време на приемане на резолюциите

Вени Марковски с делегати на конференцията

Вени Марковски с делегати на конференцията

Вени Марковски, председател на УС на “Интернет общество – България”, беше член на българската делегация по време на Конференцията на пълномощните представители в МСД и активно участваше в работата на ад-хок групата, която прекара над 50 часа в обсъждания на цитираните по-горе резолюции.

Научихме, че той е бил активен в изказванията, но също и в работните групи, които са обсъждали въпросните резолюции и е осигурил голямо количество информация с факти и данни както за колегите си от делегацията на България, така и за други делегации.

Коментирайки за “Интернет общество – България”, той отбеляза позитивния дух на сътрудничество, който съществуваше сред всички участници.
– В сравнение с ITU WCIT през 2012 г., тази конференция беше много по-добра. Постигнат бе консенсус по всички теми. Радвам се, че много членове на международното Интернет общество бяха тук, вкл. и ръководителката на организацията Кати Браун. Регионалните Интернет регистри, ИКАНН и др. бяха също сред участниците и това е добре, защото показва, че Интернет организациите могат да предоставят ценна информация на делегациите на държавите-членки.

______
* В допълнение към сериозния и задълбочен принос, който оказа в работата на конференцията, Вени Марковски пускаше съобщения в Туитър за хода ѝ, а освен това направи редица снимки.
** – Same text in English.

One Response to “Конференция на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) приема документи от интерес за нашата Интернет общност”

  1. […] ** – Same article in Bulgarian – here. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: