Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for the ‘Инициативи’ Category

Номинации за антинаградите “Големия брат” за 2012 г.

Posted by Internet Society - Bulgaria on January 17, 2013

За пореден път Програма Достъп до Информация (ПДИ) и „Интернет общество – България“ ви призовават да номинирате държавни институции, фирми и лица, които са нарушили или нарушават правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. Изпращайте номинациите на адрес: isoc-bul@isoc.bg, office@aip-bg.org или ги добавете като коментар отдолу.
Церемонията по връчване на антинаградите ще се проведе на 28 януари 2013 г. от 12.00 ч. в Пресклуба на БТА (бул. “Цариградско шосе” 49).

Всеки може да номинира своя фаворит – държавна институция или частна структура, нарушавала правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни през изминалата 2012 година.

За наградите “Големият брат”

Антинаградите „Големият брат” се присъждат на правителствени структури, компании или личности, нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни. Носителите на антинаградите се определят от жури на базата на обосновани номинации. Тази година журито е в състав:

 • Доц. Георги Лозанов –  Председател на Съвета за електронни медии, преподавател във Факултета по журналистика в СУ
 • Красимир Димитров – член на Комисията за защита на личните данни
 • Валя Ахчиева – журналист, БНТ
 • Иван Димов – журналист, в-к “Труд”
 • Павлина Желева – журналист, в-к “Труд”
 • Д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ
 • Александър Кашъмов – адвокат, ръководител на правния екип на ПДИ
 • Дарина Палова – адвокат, ПДИ
 • Кирил Терзийски – адвокат, ПДИ
 • Фани Давидова – юрист, ПДИ
 • Димитър Ганчев – Главен секретар на Интернет общество – България

Наградата (Big Brother) е учредена от международната неправителствена организация за защита на личните права Privacy International. Символът на анти-наградата е военен ботуш, стъпкващ човешка глава.

Денят, в който ще се проведе церемонията по връчване на антинаградите “Big Brother” – 28 януари –  съвпада с Европейския ден на защита на данните. Датата отбелязва подписването на Конвенция 108 на Съвета на Европа от 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. В Европа денят се отбелязва с конференции, телевизионни и радио диспути, презентации, срещи в училища и университети, семинари и др.

В България Европейският ден за защита на данните се отбелязва за пръв път през 2007 г. През 2008 г. и 2009 г. ПДИ и „Интернет общество – България“ отбелязаха заедно 28 януари с церемонии, на които връчиха антинаградите „Големият брат”.

Церемонии за антиаградите “Големият брат” бяха провеждани през 2003, 2005, 2008, 2009 и 2011 г.

Дългогодишен „призьор” в категорията „Държавна институция, нарушавала най-грубо правото на неприкосновеност на личния живот” е Министерство на вътрешните работи (2008, 2009, 2010 г.). Анти-награди са присъждани още на бившия главен прокурор Никола Филчев (2005 г.), Министерски съвет на РБ (2005 г.), рекламната агенция SIA Advertising (2005 г.) и „ЧЕЗ Разпределение България” АД (2009 г.).

За контакти: Програма Достъп до Информация: www.aip-bg.org, email: office@aip-bg.org , София, 1142, бул. Васил Левски 76 ет. 3 ап. 3 тел: 988-5062, 981-9791, 986-7709  или “Интернет общество – България” чрез формата за коментари под статията или на посочения електронен адрес.

Обявяването на “печелившите” ще стана на 28-и януари 2013 г.

До момента сме получили следните номинации:

Категория „Държавна институция, нарушавала най-грубо правото на неприкосновеност на личния живот, през 2012 година“

1. Министерския съвет на Република България за бездействието си по внасяне на промени в регламентацията по използване на Специални Разузнавателни Средства и достъп до Трафични данни, гарантиращи по-висока степен на защита на личната сфера.
Мотиви: През 2011 и 2012 г. парламентарната подкомисия за контрол над СРС и ЗЕС публикува тревожни доклади за прекомерен брой използвани СРС и предоставени на МВР и службите за сигурност лични данни. В началото на 2011 г. подобен доклад бе оповестен и от ВКС, към Министерството на правосъдието се създаде работна група за подобряване на ЗСРС. Въпреки установените пропуски, непълноти и несъвършенства в законите уреждащи използването на трафични данни и специални разузнавателни средства – Закон за специалните разузнавателни средства и Закон за електронните съобщения, въпреки препоръките на спец. подкомисия за парламентарен контрол по използването на СРС, в Народното събрание не са внесени от правителството никакви текстове за промяна на съществуващите регламенти.

Що се отнася до предоставянето на трафични данни, броят на тези случаи без съдебно разрешение нараства ежегодно. Правителството бе вносител на измененията през 2010 г., които позволиха съществуването на две процедури за достъп до трафични данни – със и без съдебно разрешение. До момента не виждаме никакви стъпки за подобряване на ЗЕС.

По темата прилагаме извлечение от Годишен доклад за дейността на подкомисията към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидените в чл. 34б от зсрс и чл. 261б от зес парламентарен контрол и наблюдение за 2011 г.

2. Прокуратура на РБ –  обща номинация за окръжните прокуратури за огромното количество искания за използване на СРС без по-късно да се използват като доказателствен материал
Мотиви: Видно от приложения доклад па подкомисията към Народното събрание СРС се използват твърде често без това реално да бъдат използвани н наказателния процес.

3. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)
Мотиви: За това, че през м. октомври 2012 г. с официално писмо, отправено до центровете за метадоново лечение в столицата, СДВР е изискала  списъци с трите имена и ЕГН на всички граждани, включени в специалните метадонови програми.
Първата публикация по случая е в e-vestnik http://e-vestnik.bg/16009/bezpretsedentno-politsiyata-iska-ot-lekari-spisatsi-s-lekuvashti-se-narkomani/, в който е публикувано и факсимиле от писмото, подписано от началник Сектор ОПКП в СДВР. Коментар по казуса е публикуван и в бюлетина на ПДИ: Коментар на юриста: Защитата на данни за здравословното състояние е с по-висока степен


4. Групова номинация за общините, създали регламенти за издаване на безплатни детски карти за градски транспорт,
според които превозвачите са започнали да събират непропорционално голям обем  от лични данни за децата от 0 до 7 години. Действително, регламентите са в изпълнение на Постановление № 352 на МС/22.12.2011 г., с което се въвежда изискване за наличие на превозен документ за безплатно пътуване на деца до 7 /седем/ навършени години. Сред известните досега общини са Община Варна и Община Пловдив.
Мотиви: Според информация, публикувана на сайтовете за  градски транспорт и по-конкретно  “Градски транспорт – Варна” ЕАД  (http://www.gtvarna.com/obiavi/2012/karti-za-deca-do-7-godishna-vzrast/), картата се издава ежегодно, а за всяко  издаване на картата е необходимо да се представят  документи удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес както следва: – Акт за раждане (копие); – Документ за самоличност на родител/настойник/; – Снимка на детето (формат -2см/2,5см) 1 /един/ брой.

В Пловдив са отишли и по-далеч. Освен, че също изискват тези документи, в Пловдив (http://hebrosbus.com/bg/news/karti-za-detza-do-7-navarsheni-godini.49/) са организирали и регистър, в който ще се записват всички тези данни. За сравнение, Столичната компания за градски транспорт не поставя подобни изисквания, родителите сами поставят снимката на детето и могат да получат картата само срещу  трите имена на детето (http://www.sofiatraffic.bg/bg/news/738/zapochna-izdavaneto-na-karti-za)


6. Столичен Общински Съвет (СОС)
за регламента, според, който общинската фирма – Център за градска мобилност, изисква копия от лични карти и нотариални актове на живеещите в центъра на София, кандидатстващи за стикер за паркиране в платените зони.
Мотиви: Става дума за Наредба за организация на движението на територията на Столичната община, приета от Столичния общински съвет. Приложение №15 (към чл. 50а, ал. 6) на наредбата определя “Реда и условията за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране на ППС на собственици на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране”. Според въпросния “ред”, ако искаш да получиш стикер, трябва да подадеш заявление, към което се прилагат: копие на лична карта, копия на  документи за платен данък на колата, платена гражданска отговорност, копие на документ за собственост на имота.
Допълнителен мотив за номинацията е историята, в която контрольори от градския транспорт да конфискували абонаментната карта на младо момиче, взели телефонния й номер, след което момичето било подложено на тормоз.
Повече по двете теми тук:
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1692254
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1696914


7. Комисия за защита на потребителите
Мотиви: За това, че Комисията за защита на потребителите, изисква ЕГН от жалбоподателите, обърнали се към нея.
Това е в противоречие както с разпоредбите на АПК, така и с разпоредбите на ЗЗЛД. За тази си практика, КЗП е глобена от КЗЛД с 14 хил. Лева глоба. Повече по темата тук: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1704666


8.
Министър Симеон Дянков
Мотиви: Заради скандала с раздадените от него бонуси в МФ и прикриването на служителите, които са ги получили, под претекста, че това са лични данни.
Въпреки това с помощта на опозицията това даде възможност да излязат бонусите в други държавни ведомства, доведе до оставки в НЗОК и Агенцията по вписванията, премиерът нареди бонусите на политическите лица да се върнат, а системата за възнаграждения в държавната администрация бе променена. Ето с кой материал започна всичко: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1207799


9. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Мотиви: За това, че публикуват на официалната си интернет страница личните данни на жалбоподатели, обърнали се към Агенцията.
По случая е разгледана жалба в КЗЛД и е издадено решение срещу агенцията. По темата прилагаме решение на КЗЛД

10. Софийски градски съд
Мотиви: за прекомерното даване на разрешения за използване на СРС (видно от доклада на подкомисията към Народното Събрание)

Категория „Частна компания/структура, нарушавала най-грубо правото на неприкосновеност на личния живот, през 2012 година“

1. Онлайн магазин за продажба на шпионско оборудване – SRS.BG.
Мотиви: За това, че с цел реклама на оборудването, което продават, от фирмата са инсталирали камери за наблюдение на ключови места в София (улици, плошади), които позволяват он лайн наблюдение.
Камерите не са обозначени и гражданите няма как да знаят, че биват заснемани и съответно излъчвани по интернет в реално време. Камерите позволяват увеличение, което дава възможност лицата спокойно да бъдат разпознавани. В началото на 2012 година, камерите дори позволяваха насочване към определени прозорци на частни имоти (напр от камерата инсталирана на площада до паметника на “Св Патриарх Евтимий”). След публикация в бюлетина на ПДИ, част от камерите са преориентирани, така, че вече няма възможност да се наблюдават частни  апартаменти, но наблюдението на улиците продължава.


2. ВиК-ЕООД (гр. Б.)

Мотиви: За искането им отправено до КЗЛД за перманентен достъп до националната база данни на населението с цел – събиране на вземания от некоректни длъжници.


3. „У-АйДи” ООД
 – компания, която събира и обработва данни на студенти, с цел издаването на спец карти, даващи преференциални цени на притежателите в заведения и дискотеки.
Мотиви: Въпросните UID Student карти, брандирани с логото на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и даващи отстъпки при консумация на алкохол в определени заведения, представляват PVC пластика с идентификационен номер и магнитна лента с подробно информационно съдържание за картопритежателя и възможност за онлайн проследяване на текущия баланс, консумация и натрупани промоционални точки.  За да получат такава карта, кандидатите попълват формуляр с всичките си лични данни, както и подробности за себе си. Дейността на  фирмата стана обект на обществено обсъждане, когато стана ясно, че дружеството, съвместно с Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС), провеждат кампания по безплатно издаване на подобни карти на територията на УНСС. За случая НПО сдружение „Майки срещу насилието в Студентски град”” е сезирало КЗЛД
Публикации по темата: http://news.ibox.bg/news/id_445792841 и http://news.ibox.bg/news/id_1945217531

4. СГ Груп ООД
Мотиви:
фирмата събира вземанията на различни компании с некоректни длъжници,за системно нарушаване на правата на гражданите на защита на личните данни. За прехвърляне на бази лични данни без знанието на лицата. За тормоз над гражданите. Срещу фирмата има много подадени жалби към КЗЛД.


5. Политическите партии СДС и ДСБ

Мотиви: Затова, че в противоречие с разпоредбите на ЗЗЛД и въпреки решението на КЗЛД по този въпрос, използваха избирателните списъци от вътрешните избори на Синята коалиция, за да агитират с писма за Прошко Прошков по време на изборите през 2011.
И двете партии бяха порицани от Комисията за защита на личните данни. Това с оглед предстоящите избори. Повече: http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1512799


6. „Топлофикация” АД

Мотиви: За това, че изискват от абонатите си копия от нотариалните актове. За това дружеството е глобено от КЗЛД, като е наложена глоба. По темата прилагаме решение на КЗЛД


7. Нова ТВ Груп –
за провеждането на играта „Стани милионер“
Мотиви: За това, че обработват лични данни на гражданите в противоречие с разпоредбите на ЗЗЛД като:
– обработват лични данни на гражданите без тяхното изрично съгласие.
– призовават гражданите да участват в играта без да обяват кой точно ще обработва данните и следователно кой ще носи отговорността за евентуалното неправомерно обработване. За това дружеството е глобено от КЗЛД. По темата прилагаме решение на КЗЛД.

Posted in Data Retention, Инициативи, Новини на български | 5 Comments »

Писмо на “Интернет общество – България” до МТИТС относно конференцията на ITU в Дубай

Posted by Internet Society - Bulgaria on September 20, 2012

До: МТИТС

На вниманието на:
Красимира Димитрова – държавен експерт в дирекция „Съобщения”, отдел „Развитие на електронните съобщения”,
тел.: (+359 2) 949 27 05,
e-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg

Лъчезар Василев – главен експерт в дирекция „Съобщения”, отдел „Развитие на електронните съобщения”,
тел.: (+359 2) 949 24 25,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg

Боряна Харлова – главен експерт в дирекция „Съобщения”, отдел „Развитие на електронните съобщения”
тел.: (+359 2) 949 24 28,
e-mail: bharlova@mtitc.government.bg

Относно:

ваша покана от 23.07.2012 г., публикувана в сайта на МТИТС за провеждане на обществени консултации, свързани с предстоящата Световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT12), 3-14 декември 2012 г. в Дубай, Обединени арабски емирства.

Уважаеми дами и господа,

Благодарим ви за предоставената възможност да изразим своето отношение при създаването на позицията на Република България за заседанието на МСД по промяна на международните регламенти по далекосъобщения (МРД) в Дубай.

Принципното становище на „Интернет общество – България“, което е било нееднократно споделяно с МТИТС е както следва:

 • Българското законодателство по отношение на Интернет е най-либералното в ЕС – това е факт от 1999 г. насам, който следва да бъде подчертаван при всяка международна среща;

 • МСД не е организацията, която има капацитета, авторитета и професионализма, за да се занимава с Интернет;

 • МТИТС е ведомството, което добре разбира, че именно дерегулацията на Интернет и ненамесата на държавата доведоха до появата на над 2000 Интернет оператора в страната и високи скорости на достъп, с каквито не може да се похвали нито една друга страна от ЕС;
 • МТИТС си сътрудничи с неправителствения сектор от 1999 г. насам – редовно, с отлични резултати, по отношение на работата в МСД и ние се надяваме, че това ще продължи и занапред.

В допълнение и по текстовете в документа на МСД, Интернет общество – България“:

 • Не подкрепя предложения, които противоречат на българското законодателство или на правото на ЕС или въвеждат за операторите задължения, несъществуващи в нашите закони (напр. регистрационен или лицензионен режим, въвеждане на допълнителни такси за получаващия или изпращащия информацията чрез Интернет и др.п.);
 • Не подкрепя предложения, които биха предоставили на МСД някакви прерогативи в областта на престъпленията в кибернетичното пространство, съдържанието в Интернет и др.п.
 • Не подкрепя предложенията препоръките на МСД да получат правно обвързващ характер за държавите — членки на МСД и за Интернет операторите;
 • Не подкрепя каквито и да е предложения за включване в приложното поле на МРД на каквито и да е въпроси, свързани с Интернет, вкл. (но не само) насочване на трафика и въпроси, свързани с контрол на съдържанието и др.п.;
 • Подкрепя предложения, свързани с повишаване неприкосновеността на личния живот (privacy) и защита на личните данни, вкл. и от посегателството на държавните репресивни органи;
 • Подкрепя намаляването или – най-добре – премахването на каквито и да е лицензионни или регистрационни режими в областта на комуникациите в Интернет, вкл. и насърчаване на конкуренцията, с цел постигане на по-ниски цени и повече прозрачност по отношение на цените на международния далекосъобщителен трафик; Същевременно държим да подчертаем, че поддържаме информационния документ на МТИТС, публикуван в сайта на МСД от Конференцията в Гуадалахара, който описва състоянието на пазара и развитието на Мрежата в България;
 • Не подкрепя установяването в рамките на МСД на механизми за уреждане на спорове между оператори.

Готови сме да участваме в работата на делегацията на МТИТС в Дубай, както и в подготвителните срещи до тогава, защото преценяваме, че конференцията е от изключително значение за развитието на Интернет по света и е необходимо българският опит не само да бъде споделян, но и взет предвид от другите страни-членки на МСД при изготвянето на заключителните документи.

_____

Това писмо бе изпратено от “Интернет общество – България” до М-во на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 5-и септември 2012 г. в отговор на тяхната покана до широката общественост за публично обсъждане на темата за управление на Интернет.

Posted in Инициативи, Новини и коментари, Новини на български, Нормативна уредба | 3 Comments »

Европарламентът отхвърли споразумението АСТА

Posted by Internet Society - Bulgaria on July 4, 2012

Голямата новина на деня за България и Европа е, че Европейският парламент отхвърли споразумението АСТА!

“Интернет общество – България” приветства резултатите от гласуването на Европарламента, с което той отхвърли АСТА с голямо мнозинство (478 – “против”, 39 – “за” и 165 – “въздържал се”).

“АСТА беше опит на частните лобистки групи да наложат нов модел в Интернет – модел, който е роден в ХХ век, а вече сме 2012 г. Споразумението беше планирано зле и под прикритието на секретността. Беше изпълнено още по-зле като правителствата, вкл. и българското, подписаха документ, за който не знаеха почти нищо. И накрая – беше защитавано по начин, който гарантираше провала му”, заяви Вени Марковски, председател на “Интернет общество – България”.

Българското “Интернет общество” се включи активно в борбата за провала на АСТА, като през последните шест месеца организира и участва в редица срещи в ЕС, на които излагаше своите позиции против споразумението, но често не съобщаваше за тези свои участия. “Нарочно не искахме голяма публичност, защото понякога това пречи да постигнем резултатите, които търсим”, каза Димитър Ганчев, секретар на сдружението и допълни: “Ние участвахме в поредица телевизионни и радио предавания, в които дискутирахме принципните положения за нелепостта да се използват методите и средствата, предвидени в АСТА за решаването на проблемите на носителите на авторски права”.

Ганчев и Марковски използваха случая, за да поздравят онези български депутати в ЕП, които са гласували против АСТА и напомниха, че едни от основните опоненти на споразумението в ЕП бяха депутатите Ивайло Калфин и Кристиан Вигенин, които получиха подкрепата на сдружението на изборите в 2009 г. “Вероятно сега хората, които ни критикуваха тогава за тази подкрепа, са разбрали, че ние винаги сме заемали принципна позиция, а не конюнктурна”, каза Вени Марковски.

“Интернет общество – България” обаче предупреждава, че краят на АСТА не означава край на опитите да се наложи контрол върху Интернет и върху споделянето на информация и знания. В края на годината Международния съюз по далекосъобщения (ITU) ще проведе своята Световна конференция по международните съобщения (WCIT), на която ще обсъди и приеме промени в т.нар. регулации в областта на телекомуникациите. Очакванията на експертите са, че тези промени могат да са със значително по-тежки последици за потребителите на Интернет, отколкото АСТА.

“Борбата продължава” – заключи Димитър Ганчев, “но ние няма да се откажем да защитаваме интересите на потребителите и стремежа им за свободен, отворен и демократичен Интернет.”

Posted in Инициативи, Новини на български | Leave a Comment »

Отговорите на кандидатите за президент на Република България

Posted by ISOC.BG News on October 20, 2011

Преди няколко дни зададохме едни и същи въпроси към всички кандидати за президент на Републиката. Публикуваме получените отговори от Ивайло Калфин, Меглена Кунева и Росен Плевнелиев (по азбучен ред). Надяваме се, че те ще бъдат от полза не само за гражданите на България, но и за екипа на победителя в изборите на 23-и (или 30-и) октомври.

Благодарим на кандидатите, които ни изпратиха своите отговори. Държим да подчертаем, че сме пратили въпросите си към всички кандидати, чиито адреси намерихме в Интернет и можем да си направим изводи за сериозността на политиците както по техните отговори, така и по липсата им.

Желаем успех за България (с нейното либерално законодателство в областта на Интернет!) и ще държим през следващите пет години бъдещия президент на България отговорен за думите му/ѝ… поне по отношение на Интернет;-)

1. Трябва ли достъпът до и публикуването на информация в Интернет да бъдат свободни от държавен контрол или е по-добре правителството да предложи регулация (например: лицензионни режими, норми за подобряване на безопасността на потребителите и др.п.)? Ако да – ограничения в каква посока подкрепяте?

Меглена Кунева: Интернет е свободна медия и там където няма регулации се развива най-добре, но режимите са необходими, за да предпазят потребителите от нежелани практики на компаниите или държавата. Трябва да е ясно какво се случва с личните данни, които потребителите често дават по един или друг начин. Трябва да има органи, които да следят и да налагат санкции, ако тези данни биват публикувани неправомерно. Ето, това, което направи Външно министерство с данните на 36 хил. българи в чужбина, като остави имената и адресите им на сайта си, е напълно недопустимо. В този смисъл трябва да има и регулации за данни, които биват употребявани за маркетингови цели без желанието на хората. Разбира се, това не е проблем само в България, вече все повече се говори, че трябва да има европейски клауд центрове, за да се защитят данните на европейците.
Другият вид регулации за защита на потребителите са тези, които регулират доставчиците на Интернет и следят за картелиране, монополи или нелоялни търговски практики.
По отношение на съдържанието обаче намирам въпроса с регулациите за много чувствителен. Като либерал смятам, че мрежата трябва да е свободно пространство и че потребителите сами  могат да определят достъпа до съдържанието. В този смисъл приветствам всякакви разяснителни кампании за родителите или етикирането от потребителите на дадени сайтове. От друга страна обаче в Интернет съществуват откровено нелегални дейности като детската порнография, кибер-атаките или насаждането на омраза, които би трябвало да подлежат на контрол. Въпросът е вярваме ли на собствените си право-охранителни органи, че биха осъществявали такъв контрол обективни, без да използват едни законови разпоредби за разправа с политически неудобни сайтове?
Ивайло Калфин:  За последните петнадесет години, Интернет пространството се наложи като неизменимо средство за комуникация между индивидуалните потребители и частния и държавния сектор. В днешните дни на цифровата (р)еволюция, световната мрежа се наложи като основата, от която зависят не само социалните ни контакти и участието в граждански позиции, но също така и икономическото ни развитие и благополучие.
Важно е законодателите, основните регулатори и доставчиците да спазват и да насърчават развитието на основни принципи, като неутралността на мрежите и в Интернет и задължението за предоставяне на универсална услуга. В това число, смятам, че равният достъп и публикуването на свободна информация в Интернет са равносилни, в цифровата ера, на основните права на гражданите. Наред с киберсигурността, развитието на „облачните технологии” и преминаването към новия протокол IPv6 – това са основни въпроси, по които активно работя в Комисията по индустрия, изследвания и енергетика на ЕП, и мога да ви кажа, че повечето ми колеги споделят тази визия.
Същевременно всеки потребител на Интернет трябва да спазва законодателството и  да отговаря за действията си. Случаите на  насаждане на етническа омраза по социалните мрежи след трагедията в “Катуница” ясно показват тънката линия между виртуалния и истинския свят, и са добро доказателство за това колко опасни могат да бъдат последиците от действията ни в мрежата.
Росен Плевнелиев: Да говорим за достъп и публикуване на информация в Интернет без регулация е несериозно, защото може да бъде опасно.
В последните дни бяхме свидетели как на 23-годишен младеж бе наложено обществено порицание от Районния съд във Варна за това, че чрез личния си компютър е проповядвал и подбуждал към насилие и омраза, основани на етническа принадлежност. Зачестяват и т.нар. фишинг атаки срещу клиенти на различни банки у нас.
В същото време не трябва да се отнемат основните права и свободи на гражданите в използването на Интернет пространството. Но по-голямата част от тях се интересуват и от това как децата в България ще бъдат “опазени” и как да бъдат подготвени за компетентно и отговорно поведение в мрежата.
Превенция и борба с Интернет престъпността е много сериозна тема. Трябва да се създаде възможност за предпазване от престъпления и злоупотреби в Интернет, както и за предотвратяване на случаите на компютърни престъпления, извършени от или срещу деца. Тази дейност се извършва от държавата (в лицето на правораздавателните органи), защото носи в себе си знака на доверие между правоохранителните органи и гражданите. Младите хора трябва си дават ясна сметка, че Интернет пространството може да бъде използвано с престъпни цели и това е сериозна заплаха.
Намерението на властите да предпазят и подготвят нашите деца за отговорно поведение в мрежата, намаляване на случаите на компютърни престъпления и възможността чрез превенция за предпазване от престъпления и злоупотреби в Интернет трябва ясно да се заяви и да не се спекулира с темата.
Трябва де се популяризират правните аспекти на компютърната престъпност и заплахите, които съществуват във виртуалното пространство, как да действат и към кого да се обръщат при съмнения, че са станали жертва на Интернет педофили, хакерски атаки и други виртуални престъпления.
Аз винаги съм бил за това технологиите да имат колкото може повече свобода за развитие, но все пак, тази свобода не бива нито да ограничава други свободи на гражданите, нито да създава предпоставки за нарушаване на правата на други граждани, каквото например е пиратството и неразрешеното ползване на чужда лична информация.

2. Мислите ли, че съществуващият режим за събиране на данни и следене на Интернет комуникацията е уреден достатъчно добре в нашето законодателство? Бихте ли предложили промени, ако да – по какъв начин ще ги представите? Моля, обосновете отговора си.

Меглена Кунева:  Има няколко проблемни момента в Закона за електронните съобщения, които създават рискове за правата и свободите на гражданите. За мен най-притеснително, както и при подслушванията, е доколко наистина разрешенията за следене в Интернет не се използват за следене на гражданите и засилване на полицейщината.  Още повече, че за следенето в Интернет дори не се изисква съдебно решение, ако данните са поискани от прокурор е рамките на досъдебното производство. Факт е, че за оперативните действия на МВР и ДАНС се изисква разрешение, но след назначението на семейната приятелка на Цветанов Владимира Янева за председател на Софийски градски съд, това се превърна във формална пречка. Наскоро излязоха данни, че от нейното назначени насам СГС издава по 40 разрешения за подслушване и следене на ден! Като гражданин имам сериозни притеснения, че следенето на Интернет комуникацията не се използва единствено с цел да се бори престъпността.

Ивайло Калфин:  За съжаление, българското законодателство  далеч изостава от това на повечето страни членки на ЕС. Докато в другите държави защитата на личните данни е на много високо равнище и законодателно осигурена, българското законодателство налага ясни пречки пред защитата на личните данни на гражданите, чрез Закона за електронните съобщения. Така например разузнвателните и контраразузнавателните служби трябва да имат правомощия за опазване на националната сигурност и мира, но в никакъв случай това не може да става по нерегламентиран и злоупотребяващ начин.
Нещо повече – за съжаление, се вижда, че държавните институции все по-често злоупотребяват със неправомерно събиране на СРС, в това число и електронна комуникация, без да е ясно по какъв начин в следствие данните са съхранявани и унищожени, както и с огласяването на лични данни на наши сънародници. Последният крещящ случай бе публикуването в сайта на МВнР на списъците с имена на сънародници, заявили желание да гласуват в чужбина. Според мен този казус ясно показва немарливост и, най-вече, нежеланието от страна на правителството да гарантира защитата на българите и на личните им данни, за което би било редно да се търси политическа и съдебна отговорност.
Компетентните органи трябва да престанат да събират неправомерно данни за хората, а институциите трябва да гарантират опазването на личните данни на всеки един гражданин при обработването им. Редно е да се определи ясен механизъм, гарантиращ, че тези данни се съхраняват, унищожават съгласно закона и с тях не се злоупотребява по какъвто и да е било начин.
От друга страна, българското законодателство трябва да еволюира по начин, по който защитата на лични данни да бъде засилена с ясни механизми, гарантиращи опазването ѝ.

Росен Плевнелиев: Предвиденият срок в Европейската директива 2006/24/ЕО е шест месеца по-малко от предвиденото в нашето законодателство. Тук трябва да се работи за синхронизация на българското и европейското законодателство.

3. Ако на бюрото Ви има закон, който предвижда налагането на лицензи, разрешителни или ограничителни режими за доставчиците на Интернет и/или контрол върху публикуваното съдържание, ще му наложите ли вето? При какви ограничения бихте наложили вето? Какви други мерки за въздействие върху законодателя бихте използвали?

Меглена Кунева:  Много зависи от вида на режимите, лицензите и ограниченията. Ако ограниченията всъщност ще помогнат личните данни да не бъдат разпространявани, ако ще дадат по-големи гаранции за сигурността при пазаруването в Интернет или за това потребителите да не стават жертви на маркетингови кампании например, бих подкрепила подобен законопроект. Но ако режимите се опитат да наложат ограничения върху съдържанието в мрежата, то тогава говорим за нарушаване на основни граждански права. Ако ограниченията и по най-малкия начин напомнят слаганите в страни като Китай или Иран забрани, то тогава няма за минута да се поколебая да наложа вето на подобен закон.

Ивайло Калфин:  Достъпът до Интернет трябва да е принципен и безусловен за всички, както за индивидуалните потребители, така и за доставчиците. Следователно бих наложил вето на подобен законопроект, тъй като не смятам за редно да се предлагат ограничения или контрол по отношение на доставчиците. Колкото е по-прозрачен и достъпен пазарът до всички участници, толкова повече се стимулират инвестициите и конкурентоспособността спрямо цената за крайния потребител. Същевременно това не означава, че престъпленията в Интернет трябва да се толерират. В тази среда използването на технологиите не трябва да се ограничава, а да се използва за предотвратяване и наказване на нарушенията на закона.

Росен Плевнелиев:  Президентът не налага вето, заради идеята да се наложи вето или за да може в края на годината или в края на мандата да се отчете колко пъти се е възползвал от правото си да го налага. Трябва да има конкретна причина. Ако на бюрото ми има закон, какъвто и да е, независимо за коя сфера от обществено-икономическия живот на страната, първо ще се запознавам с мотивите за приемането му и различните становища по него. Нещо повече, като президент ще работя със законодателя за изчистване на противоречията (ако има такива разбира се), така че законът да бъде полезен, а не пречка, както за специалистите, които реално ще работят по него, така и за тези, чиито права ще защитава – потребителите.

4. Готов ли сте да кажете “не” на премиера или на министъра на вътрешните работи, дори и да са от Вашата партия или от близка до Вас партия, ако те Ви се обадят, за да не налагате вето по въпрос № 3?

Меглена Кунева:  За разлика от моите опоненти, аз съм свободна да отговоря на този въпрос: Винаги мога да кажа „не” на премиера и министъра на вътрешните работи, тъй като ще бъда независим, надпартиен президент. Кандидатирах се именно като граждански кандидат, за да завися единствено от хората, а не от партия.

Ивайло Калфин:  Категорично да, без значение от партийната им принадлежност или заемана длъжност! Въпросът е принципен и от първостепенна важност за гарантиране на демократичните принципи. Развитието на Интернет технологиите за мен е по-важно от политически натиск и зависимости. За това се боря през последните две години и в Европейския парламент.

Росен Плевнелиев:  Президентът на Република България е президент на всички български граждани, в това число и на премиера и на министъра на вътрешниите работи. Той преди всичко е обединител и работи за целостта и съвкупността на цялата нация и в този смисъл трябва да казва винаги “НЕ”, когато това е в интерес на обществото.

5. Смятате ли, че моделът, по който се управлява днес Интернет (с равнопоставеното участие на държавата, бизнеса и гражданите) е добър или мислите, че е добре да се измени, с цел да се гарантира сигурността на потребителите, като правилата биват налагани не от международните организации, които се занимават с това в момента, а от друга структура, например в рамките на ООН?

Меглена Кунева:  Смятам, че настоящият модел е успешен. Винаги има място за подобрения, особено по отношение на прозрачността и отчетността на институции като ICANN.

Ивайло Калфин:  Интернет пространството по своему е уникално постижение и жив пример за това как може да се изгради една световна система за общуване и обмен, чрез сътрудничество между частния, публичния и академичния сектор. Според мен настоящият модел функционира добре, като предлага достатъчно бързо развитие на Интернет и на информационните и комуникационни технологии, и следователно и не трябва да се изменя коренно. По-скоро друго е важно в случая, а именно заинтересованите страни да се вслушат в нуждите на потребителите и да предложат съответните инструменти за опазването на основните им права и сигурността им, и които да гарантират развитието на услугите.
Споменавайки международните организации, немалко от тях вече са предложили конкретни мерки и стратегии по тези въпроси: Цифровият дневен ред бе определен като основна цел в стратегията за развитие до 2020 г.  на Европейския съюз, чрез Internet Governance Forum ООН подготвя ежегодни срещи на върха между правителства, международни организации, частния сектор и потребителите.
Структурите на ООН и другите международни организации се занимават с въпросите та глобалната мрежа и на ИКТ. Същевременно развитието на международното право става по много сложни и бавни процедури. В бързо развиващи се области като ИКТ трябва да има и много по-гъвкави и ефикасни форми за сътрудничество и обсъждане на правилата. Затова формите на включване на заинтересованите страни като Форума за управление на Интернет, развитието на ICANN и включването на правителствени представители в неговата работа и т.н. са незаменими. Новите технологии предполагат иновативност във формите на тяхното управление.

Росен Плевнелиев:  Според нашето законодателство се въвежда задължение към Интернет операторите да пазят за срок от 12 месеца трафичните данни. Както вече казах, това е с шест месеца повече от предвидения в Европейската директива 2006/24/ЕО минимален срок, като по този начин се натоварват операторите с ненужни разходи.
България има традиционно либерално законодателство в областта на Интернет и няма логика то да бъде променяно.
Още веднъж благодаря за въпросите и изказвам искрените си поздравления към “Интернет общество – България” за това, че повече от 15 години дава своя голям принос за развитието на информационните технологии у нас.

Posted in Инициативи, Коментари, Новини и коментари, Новини на български | 3 Comments »

Народното събрание гласува на 1-во четене закон за тотално следене в Интернет

Posted by Veni Markovski on December 24, 2009

Без коментар публикуваме само отзвука в българските медии:

Капитал: Парламентът одобри директния достъп на МВР до кореспонденцията в интернет и по телефона (може би най-добрата компилация, с препратки към статиите от миналите гласувания в Парламента, плюс единствената, в която нещата са казани ясно още в първото изречение “МВР ще получи директен достъп в реално време до телефонните разпечатки и комуникацията на хората в Интернет.“)

Труд:
Предколедно – всички под лупата на МВР
МВР ни следи в Интернет нонстоп
Червени: Не следете нета, МВР: Не се притеснявайте!

24 часа:
Биг Брадър да си остане в телевизора
МВР се пребори да ни следи по GSM и в нета

Дневник:
Само ГЕРБ и “Атака” гласуваха за безконтролното електронно следене от МВР
Редакционен: Двойната коалиция като огледало на тройната

Новинар:
МВР вече e с непрекъснат достъп до телефона ни

Стандарт:
ГЕРБ и Атака отпушиха следенето в интернет

Сега:
МВР на крачка от безконтролен достъп до телефонните разпечатки
– Интервю с депутата от ГЕРБ Доброслав Димитров “Невъзможно е МВР да следи в реално време Интернет трафика

Дума:
Следят ни и в Интернет
Само свободата е сигурност
Подслушвайте ме. “За” съм!

Mediapool.bg:
ГЕРБ и “Атака” гласуваха за тоталното следене на телефони и Интернет

Кафене.net
Правозащитници протестират срещу масовото подслушване
Парламентът одобри на първо четене спорен закон

vsekiden.com
Врагът в Интернет
Адвокат Александър Кашъмов: Не може базите данни на частните дружества и на МВР да са като скачени съдове

Монитор:
МВР ще следи нета и джиесемите
Ако не въведем следенето в интернет, Брюксел ще ни санкционира

Телеграф:
Бомбардират депутати с SMS-и

Чрез Кафене.net
Полицейска България
Наръчник на обЗЕСтвения враг

Класа: Държавата ще може да ни следи в Интернет

Posted in Data Retention, Инициативи, Новини и коментари, Нормативна уредба | 1 Comment »

Нужни са действия! МВР предлага опасни промени в Закона за електронните съобщения!

Posted by ISOC.BG News on October 31, 2009

Интернет е в опасност!

МВР е публикувало предложени промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Поради важността им за развитието и използването на Интернет в страната, призоваваме широката Интернет общественост да предостави коментарите си по законопроекта. Използвайте формата под тази статия, разпространявайте новината сред приятели, познати и колеги – особено, ако са юристи.

Ние вече сме се обърнали към колеги с молба в следващите няколко дни да изготвим съвместно становище по проблема.

Интернет е в опасност – сега е моментът за действие! Сядайте зад клавиатурата и пишете по форуми, Facebook, twitter и др.п.

Бъдещето на Интернета у нас зависи от от всеки един от нас!
Read the rest of this entry »

Posted in Data Retention, Инициативи, Нормативна уредба | 4 Comments »

Подкрепа за Минчо Спасов

Posted by Veni Markovski on June 28, 2009

УС на “Интернет общество – България” съобщи, че подкрепя кандидатурата на Минчо Спасов за народен представител в Ямболска област.
В писмо, изпратено до “Интернет общество – България”, г-н Спасов информира, че споделя ценностите на организацията относно осигуряване на свобода на достъпа до Интернет, по-малко правителствен контрол върху Мрежата, ненамеса в раздаването на IP адреси и домейни, осигуряване на личната неприкосновеност на потребителите, поддръжка на свободата на словото.
“Тези позиции са наша обща кауза и моят принос там е не по-голям от вашия”, споделя в писмото си г-н Спасов, “защитавал съм интересите на Интернет потребителите и в предишния Парламент, така че знам за какво говорим”.
Предложените от г-н Спасов промени в Закона за електронните съобщения бяха в съзвучие с интересите на Интернет потребителите и осигуряваха съдебен контрол върху действията на полицията по събиране на трафични данни. Благодарение на личното участие на г-н Спасов в обсъжданията в Парламента се изясниха и обстоятелствата около използването на специализираните разузнавателни средства (СРС) при различните видове престъпления.
През септември 2008 г. г-н Спасов участва активно в подготовката на форум, организиран от “Интернет общество – България” и Блулинк, в която се включиха представители на Народното събрание, ДАИТС, Президентството, полицията. В резултат от тази среща бяха изготвени консенсусни текстове в Закона за електронните съобщения, отнасящи се до защитата на трафичните данни на Интернет потребителите.

____
Минчо Спасов поддържа и активен профил във Facebook.

Posted in Инициативи, Новини на български | Leave a Comment »

Ивайло Калфин заслужи подкрепата на “Интернет общество – България”

Posted by Dragoslava Greve on May 25, 2009

(от блога на Вени Марковски)

Вчера подкрепихме официално Ивайло Калфин, Кристиян Вигенин и още кандидати за евро-депутати.
Направихме го, защото споделят ценностите на организацията, а и защото не се занимават с Интернет конюнктурно, поради идващите избори.
В качеството си на вице-премиер, отговарящ за телекомуникациите, външният ни министър Ивайло Калфин има редица постижения, които нито един политик преди него не е достигнал: пусна си блог (2006 г.), беше домакин и помогна за организирането на няколко международни срещи в областта на Интернет; Министерството на външните работи публикува съдържанието на сайта си при условията на “Криейтив комънс” (2007 г.), започнаха да използват софтуер с отворен код на част от сървърите си и т.н., и т.н.

Редица медии са отразили подкрепата ни, сред тях “Новинар“, “Дума“, “Стандарт”, “Монитор“, “Сега”, “Класа” и др.

На този фон ми звучат странно дошли до мен призиви да подкрепим и политици като Минчо Спасов. Може би хората, които четат, но не мислят и не разбират, не са наясно, че подкрепяме кандидати за евро-депутати, по конкретен повод и с ясни причини. Минчо Спасов е заслужил отдавна нашето уважение, но той не е кандидат за евродепутат.

Отделно Калфин има заслуги и за създаването на позицията “Национален координатор по киберсигурността” – факт, от който България тепърва ще черпи позитиви. Да, знам – хората у нас не обичат добрите новини, но това е техен проблем, а не наш.

Posted in Инициативи, Новини на български | Leave a Comment »

Стартира проучване на информираността относно управлението на риска в малките и средни предприятия

Posted by Dragoslava Greve on March 20, 2009

Интернет общество – България е партньор по проекта “Пандора”, който стратира през месец октомври миналата година и е насочен към управлението на риска в малките и средни предприятия (SME). Проектът е финансиран по програма “Леонардо да Винчи” на ЕК и включва партньори – представители на малкия и среден бизнес от Холандия, Ирландия, Словения, Белгия.

Основната цел на проекта е да създаде свободнодостъпна онлайн среда за управители/мениджъри на малки и средни предприятия, чрез която да им се даде възможност сами да се обучават и да натрупат знания по отношение на риска и управлението на риска.

Проектът е специално фокусиран към малките и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, като една от най-засегнатите индустрии по отношение на рисковите фактори.

Разработването на опознавателен, информационен и обучителен план, който да изгради в мениджърите достатъчно знания и компетентност и да им помогне в изработването и внедряването на политики и методи за контрол и управление на риска, изисква предварително проучване на нивото на информираност.

В първата си фаза, проектът предвижда именно такова проучване на базисните знания и информираност на ключовия управленски персонал по отношение на риска в няколко SME от всяка една от страните – партньори по проекта.

В тази връзка молим за съдействие за намиране на респонденти на въпросника, подготвен от международния консорциум за целта. Попълването му отнема не повече от 15 минути и ще ни позволи да установим кои са проблемните области в управлението на риска в различните страни от ЕС и да ориентираме проекта към подпомагане именно в тези насоки. Ако сте представител на малкия и среден бизнес, или познавате такива, които биха имали желание, да участват в проучването, моля помогнете ни да съберем информация какво би било полезно за малкия и среден бизнес, за да се справя по-ефективно с риска.

Попълнете въпросника за информираността по отношение на управление на риска в малките и средни предприятия.

Благодарим ви!

Posted in Инициативи, Work in Progress | Leave a Comment »

Инициативи, свързани със събирането и съхраняването на данни

Posted by jvelkova on November 15, 2008

Инициативи, свързани със събирането и съхраняването на данни

Posted in Инициативи | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: