Интернет общество – България | ISOC-Bulgaria

News for and from Internet Society – Bulgaria | Новини от и за “Интернет общество – България”

Archive for the ‘Work in Progress’ Category

This is the place you can see the current projects we are working on.

Стартира проучване на информираността относно управлението на риска в малките и средни предприятия

Posted by Dragoslava Greve on March 20, 2009

Интернет общество – България е партньор по проекта “Пандора”, който стратира през месец октомври миналата година и е насочен към управлението на риска в малките и средни предприятия (SME). Проектът е финансиран по програма “Леонардо да Винчи” на ЕК и включва партньори – представители на малкия и среден бизнес от Холандия, Ирландия, Словения, Белгия.

Основната цел на проекта е да създаде свободнодостъпна онлайн среда за управители/мениджъри на малки и средни предприятия, чрез която да им се даде възможност сами да се обучават и да натрупат знания по отношение на риска и управлението на риска.

Проектът е специално фокусиран към малките и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост, като една от най-засегнатите индустрии по отношение на рисковите фактори.

Разработването на опознавателен, информационен и обучителен план, който да изгради в мениджърите достатъчно знания и компетентност и да им помогне в изработването и внедряването на политики и методи за контрол и управление на риска, изисква предварително проучване на нивото на информираност.

В първата си фаза, проектът предвижда именно такова проучване на базисните знания и информираност на ключовия управленски персонал по отношение на риска в няколко SME от всяка една от страните – партньори по проекта.

В тази връзка молим за съдействие за намиране на респонденти на въпросника, подготвен от международния консорциум за целта. Попълването му отнема не повече от 15 минути и ще ни позволи да установим кои са проблемните области в управлението на риска в различните страни от ЕС и да ориентираме проекта към подпомагане именно в тези насоки. Ако сте представител на малкия и среден бизнес, или познавате такива, които биха имали желание, да участват в проучването, моля помогнете ни да съберем информация какво би било полезно за малкия и среден бизнес, за да се справя по-ефективно с риска.

Попълнете въпросника за информираността по отношение на управление на риска в малките и средни предприятия.

Благодарим ви!

Posted in Инициативи, Work in Progress | Leave a Comment »

Current Projects

Posted by Dragoslava Greve on November 21, 2008

Public Debate on Data Retention legislation in Bulgaria
Duration: September – December 2008
Funded by: Internet Society (www.isoc.org)
Implemented in cooperation with Bluelink network (www.bluelink.net)

Based on the current regulation, everyone who provides public digital networks and services is obliged to retain data of each mobile call and each digital message sent over the internet. The following entities have access to the collected data: MIA’s directorate (in general); the court and related bodies (for the purposes of criminal cases); and bodies engaged with security and public order (for the purposes of national security). Legal experts say that the acceptance of this regulation breaches the Constitution of Bulgaria, the European convention for human rights and the EC legislation.

The project aims to provoke a public debate in Bulgaria on the controversial issues of this public act. Through this debate, which would include representatives of all involved parties – the government, the business, the lawyer community, as well as individuals – there will be clarified the issues regarding the privacy of digital information. There will be made suggestions to the parliament of the Republic of Bulgaria for changing the public act in order to comply with the EU legislation and the general principles of digital freedom and privacy of the data exchanged over different communication channels. It is important to mention, that the Regulation number 40 was adopted in Bulgaria as a result of implementing an EU Directive, therefore the results of the project will have a Pan-European perspective.

TRAIN-OS Project (http://www.trainos.net/)
Funded by: Leonardo Da Vinci Program
Duration: Oct 2007 – Oct 2009

The main objective of the project is to provide trainers in vocational training with the skills, competences and knowledge to offer training in the field of Open Source Software and related issues to their learners.

The project will create a knowledge base, which provides the trainers with access, not only to learning and training materials on Open Source Software, but also with specific knowledge on learning experiences with these materials, both from the point of view from the learner, as from the trainer that has used the material.

The project will help improve the quality and innovation regarding vocational training linked to Open Source Software, in fact, it will provide trainers and teachers as well as the institutions and organizations in the vocational training field with a powerful tool, allowing them to access to training materials related with the Open Source Software and choose those materials that better adjust to the specific environment and learning situation. This will improve the quality of the training offered in this field. The knowledge base provides an innovative way of accessing training materials, in a field where there is a growing demand of training materials adapted to every learning situation. TRAIN-OS will respond to these needs by facilitating access and use of Open Source Software training materials and related issues, and offer support services to improve both the quality of the training as well as the skills and qualifications of the teachers and trainers themselves.

PANDORA – Risk management for Europen SMEs
Funded by Leonardo Da Vinci Program, Lifelong learning Program
Duration: Oct 2008 – Oct 2010

Risk Management has been considered in the past decades as costly and interfering with normal business and structures. Nevertheless, as recent reports demonstrate Risk Management (RM) is nowadays an excellent way to improve European competitiveness in the global market. However, the management of SMEs (1-250 employees) is hardly aware of the advantages of RM implementation. Research revealed that 27% of SME management discuss the risk profile of the business annually or less often, while 19% discuss specific risks annually or less often.

The main objective is to provide SME managers and workforce with the knowledge, competences and skills to implement RM at the foundation of their enterprise, that is, by offering their employees an easy-to-use risk identification toolbox. To establish the right environment an integral awareness, information and training plan will be developed, which will provide the staff with needed knowledge, competencies and skills to design and implement controls and measures.
Special focus will be on European SMEs of food/feed producing and processing industry, as this sector is very much affected by the large impact of risks regarding product liability, hygiene failure and market changes, due to a very transparent logistics and end-user market.

Posted in News in English, Work in Progress | Leave a Comment »